close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

"ОBO Construct"
  • Софтуер за проектиране "OBO Construct"

    OБО Бете=терманн представя "OBO Construct" - софтуер за проектиране за различни части на електроинсталацията. Така ОБО Беттерманн улеснява проектирането на кабелоносещи системи, противопожарни системи, пренапреженова защита и много други части на електроинсталацията.
    С "OBO Construct" имате възможността да осъществите своето проектиране, базирано на предварителни задания. Стъпка по стъпка ще бъдете водени от самия софтуер към съответния продукт според Вашите изисквания.

    Отделните модули а ориентирани според техническите задания и норми, особено по отношение на проектирането на противопожарни и пренапреженови системи. Софтуерът за проектиране се предлага безплатно за различни платформи като например приложения за мобилни устройства, интернет-модули и като софтуер за персонални компютри.
    Улеснете проектирането на електроиснталацията със софтуера за проектиране "OBO Construct"!