close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Кабелоносещи системи
  • Продукти

    RKS-Magic®: Фиксиращи се елементи

    Споделената радост е двойна радост. Програмата кабелни скари "RKS-Magic®" е напълно съвместима с новите фасонни елементи за бърз монтаж.