close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Системи за мълниезащита и защита от импулсни пренапрежения

Нова серия разрядници V20/V50

Разнообразие от варианти с модулно изграждане

 • Оптична индикация за състояние
 • Двойна присъединителна клема от полиетилен
 • Варианти за отдалечено сигнализиране
 • Вариантите "FS" имат безпотенциален променлив сменяем контакт

Пренапреженова защита тип 2 Серия V20

 • Пренапреженова защита по VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
 • Защита до 40 kA (8/20) на полюс с високоустойчиви варистори
 • Приложение: Изравняване на потенциала в главни и второстепенни табла

Налични варианти според напрежението: (най-високо продължително напрежение AC)

 • 75 V
 • 150 V
 • 280 V
 • 320 V
 • 385 V
 • 440 V
 • 550 V
 • до 1000 V

Комбинирана мълниезащита Серия V50 тип 1+2

 • Изравняване на потенциали при мълниезащита по VDE 0185-305 (IEC 62305)
 • Мълниезащита 12,5 kA (10/350) на полюс и до 50 kA (10/350) общо
 • Приложение: Изравняване на потенциала при мълниезащита за сгради от клас III и IV
 • подлежи на употреба до 160 AgL без предварително осигуряване

Налични варианти според напрежението: (най-високо продължително напрежение AC)

 • 150 V
 • 280 V
 • 320 V
 • 385 V

Нов външен вид. По-голям капацитет.

Новите серии пренапреженови защити V50 Kombi и V20.

Те допълват перфектно системата за мълниезащита и пренапрежения на ОБО.

Модуларна защита за бърз монтаж с динамични отсекателни възможности и оптична индикация на статуса.

В бъдеще продуктите на ОБО за пренапреженова и мълниезащита ще бъдат лесно различими. Новият дизайн на марковото лого за пренапреженова и мълниезащита осигурява висока разпознавателна стойност във всяка инсталация.

Интелигентна конструкция, множество практични детайли.

Предимствата на новата серия защити са в безбройните внимателно проектирани компоненти. Инсталират се лесно и безпроблемно с няколко движения. Висококачествения материал и интелигентната конструкция дават възможност за употреба и при високо механично натоварване.

 • Сигурно функциониране Надеждно и устойчиво на вибрации фиксиране с акустично маркиране (щракване), комфортна употреба с ергономично изпълнение на местата за захват.
 • Защита от погрешно поставяне За сигурно въвеждане на горните части
 • Оптимизирано обозначение QR-кодирането за пълно обратно проследяване на всяка горна част за защита с интегриран интернет-адрес за допълнителна информация за употреба.
 • Меки освобождаващи контакти Новоразвити меки контакти за освобождаване във връзка с фиксиране осигуряват горните части за защитните елементи дори и при тежки механични натоварвания. Клиновидното изпълнение на контактите дава възможност за лесно въвеждане на горните части.
 • Кодиране според напрежението и типа За непогрешимо подреждане на горните и долни части на защитите
 • Висококачествени материали Безахалогенните пластмасови материали изпълняват най-новите стандарти в инсталационната техника.