close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Свързващи и укрепващи системи

Безболтова универсална клема за бърз монтаж

Елементарно монтирани Най-елементарният начин за свързване и разделяне на твърди проводници: новите безболтови универсални клеми за бърз монтаж за гъвкави и твърди проводници от ОБО.

  • Елементарно свързване и разделяне
  • Елементарна проверка на зачистената от изолация дължина
  • Ревизиращ отвор
  • За гъвкави и твърди проводници
  • Твърдите проводници могат да бъдат въвеждани без помощта на лостчето за освобождаване.
  • Сечение от 0,2 до 2,5 мм2
  • Изпитани по EN 60998