close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

"BET"-тестов център (БЕТ)

KTS изпитания

За да се гарантира товароносимостта на кабелоносещи системи в DIN EN 61537 са дефинирани изпитания за безопасно работно натоварване (SWL), както и условия на изпитание. KTS-изпитателната система е собствена конструкция на ОБО Беттерманн и беше разширявана непрекъснато с течение на годините, както и адаптирана към нови изисквания и дадености.

Изпитателна конструкция за изпитание на кабелни скари

Кабелоносещите системи се монтират съгласно DIN EN 61537 и се натоварват през хидравличен цилиндър с натоварването, което трябва да носят. Възникващите при това деформации се регистрират чрез автоматичен записвач на отклонение и се документират с наличното натоварване. Ако кабелната скара е устоял на натоварването, натоварването се повишава с коефициент 1,7 за защита срещу отказ. Деформацията спрямо натоварването продължава да се документира. Това изпитание трябва да се извършва на всяко разстояние на опори на съответно три изпитателни конструкции за да се изключи евентуалното наличие на нелинейност или отклонения.

С KTS-изпитателната установка са възможни изпитания до 7 t. При това са възможни следните максимални разстояния между опори:

  • до 7 m като двойно трегерна конструкция
  • до 10 m като единична трегерна конструкция с конзола
  • до 15 m като еднополева носеща конструкция без конзола

На KTS- изпитателната установка може да се проведат следните изпитания съгласно DIN EN 61537:

  • Изпитания на сигурното работно натоварване на кабелоносещи дължини, монтирани в хоризонталната равнина, хоризонтална посока с няколко разстояния между опори
  • Изпитания на сигурното работно натоварване на кабелоносещи дължини, монтирани в хоризонталната равнина, хоризонтална посока с едно единствено разстояние между опори
  • Изпитание на сигурното работно натоварване (SWL) на подпори
  • Изпитание на сигурното работно натоварване (SWL) на стебла