close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Възобновяемост при OBO
  • Фирма

    Перспективно мислене. Последователни действия.

    От доста време отговорните хора мислят едновременно за икономическите, екологичните и социални аспекти в своите действия. При ОБО тази максима е валидна още от основаването преди повече от 100 години.