close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Възобновяемост при ОБО

Икономическа възобновяемост

Икономична рационалност чрез иновационно водене: всеки ден нова идея

В електро-бранша ОБО Беттерманн се смята за едно от най-иновативните предприятия. Най-познатите изобретения за дюбелът "OBO-Dübel®" на принципа "без пробиване" и революционната кабелна скара "Magic".

Откривателски дух, изисквания за качество и практичност са категории, които се свързват с ОБО още от основаването през 1911 г. Най-старата и все още активна марка на ОБО "DOLÜ®" е пример за здрава и надеждна клема. 5 до 10 процента от оборота на групата се инвестира в нови проекти. На най-важното за бранша изложение, "Light+Building", презентираме на всеки две години 60 до 70 иновации, от които се появяват около 2500 нови каталожни номера.

За да развиваме новите стандарти и да ги адаптираме към пазара, 16 служители на ОБО са ангажирани интензивно с национални и интернационални стандартизиращи норми. Иновациите са ключът за успешно предприятие. Затова ОБО възнамерява и в бъдеще да бъде фактор в темите за свежи идеи и авангардни продукти.

 • 1 предприятие
 • 7 продуктови групи
 • 50 марки
 • 406 патента
 • 30 000 продукта
 • 42% от всички продукти са създадени преди по-малко от 5 години
 • 43% от всички продукти са създадени преди по-малко от 3 години
Икономическа последователност с марково качество: Качество се постига с опит.

Водене на ток, пренос на данни, контрол над енергията - в това се състои високото качество на ОБО. Решенията на нашето предприятие се базират на висококачествени и интелигентни продукти при оптимална съвместимост с мястото на монтаж. Само с помощта на задълбочени знания и дългогодишен опит ОБО може да проявява гъвкавост и да реагира бързо на изискванията на пазара и промените. Така се получава ясно пазарно предимство.

За високите качествени изисквания от голямо значение са стандартизираните процеси. Постоянният контрол, оптимизирането и грижата към протичането на процесите изпълнява най-високи изисквания. Управлението на качеството и съобразяването с околната среда, както и безопасността на труда са сертифицирани по най-новите правила.

ОБО е и остава най-успешната, най-надеждна марка за всички области по отношение на електротехническата инфраструктура на сгради

Основата на нашата марка

 • Перспективност
 • Високо качество на продукцията
 • Пазарно лидерство
 • Иновативни идеи
 • Всеобхватно обслужване
 • Идивидуално съдействие
Икономическа последователност без граници: От срещата на върха...

Улрих Беттерманн е постоянен член на Световния икономически форум от 1983 г. За три десетилетия не е пропуснал нито един икономически форум в Давос. Темите през последните 30 години бяха доста разнообразни. От исторически промени, през падането на стената или икономическата и финансова криза от последните години самият Улрих Беттерманн винаги участва с личен ангажимент. Като представител на самостоятелно фамилно предприятие сред председателите на множество акционерни дружества Улрих Беттерманн се чувства уверен в Давос. В интервю за швейцарска телевизия казва: "Ние можем по-добре да се справим с период на недостиг и по-продължително да мислим социално". При много концерни есто има персонални смени, "но ние самостоятелните предприятия сме все още тук". Наред със силната си ангажираност при срещата на върха, управителят на ОБО никога не губи и почва под краката си. Той добре знае наред с разговорите с водещи личности, се преследват и активни преговори на пазара. Затова той познава своите 30000 продукта по-добре от всеки друг.

... до строителната площадка

Който избере продукт на ОБО знае добре, че той може да се довери на най-доброто качество и широката подкрепа. Преди да бъде продаден един продукт на ОБО, той преминава безброй контроли на качеството и безопасността. Ние искаме да сме сигурни, че на строителната площадка е налице 100 процентова надеждност. И за всички въпроси, които се появяват във връзка с нашите продукти, на разположение е силен сервизен екип. Нашите представители са винаги лично на разположение, както и техническата гореща линия и нашите експерти в различните продуктови групи. Ние ще Ви съдействаме при избора на продукти, ще Ви окажем помощ при проектирането и монтажа и ще Ви предложим обучения, например по темата "Пренапреженова защита". Това с пълна сила подкрепя и принципа: "Добре е да знаете, че можете да се довериете на ОБО"