close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

"BET"-тестов център (БЕТ)

Електрически изпитания

Изпитание на изолацията:

Устройства за защита от пренапрежение се изпитват съгласно DIN EN 61643-11, електрически изолиращи системи електроинсталационни канали се изпитват съгласно DIN EN 50085-1, а кабелни разклонителни кутии се изпитват съгласно DIN EN 60670-1. При това се изпитва електрическата якост на изолацията според най-високото постоянно работно напрежение за устройства за защита срещу пренапрежение, разчетното напрежение на системи електроинсталационни канали и кабелни разклонителни кутии. По време на изпитанието на изолацията с изпитателно напрежение съгласно фиг. 5 на устройствата за защита срещу пренапрежение, с напрежение на изпитание два пъти разчетното напрежение + 1000 V на системи електроинсталационните канали, респ. напрежение на изпитание съгласно фиг. 5 на кабелни разклонителни кутии, не трябва да се появява пробив.

Изпитание за проводимост:

Електрически провеждащи кабелоносещи системи се изпитват съгласно DIN EN 61537, а електрически проводящи системи електроинсталационни канали се изпитват съгласно DIN EN 50085. При това проводимостта на местата на свързване се изпитва с променлив ток 25 А. По протежение на дължината на носител на кабел импедансът (измерената стойност напрежение/променлив ток) не трябва да превишава 5 mΩ/m. През връзка импедансът не трябва да превишава 50 mΩ.

//TXT2 Elektrische Prüfungen

ЕМС-изпитание:

Свързани с проводници EMV-изпитания с импулсни напрежения 1,2/50 и 10/1000, както и ударни токове 8/20 и 10/1000 чрез хибриден генератор. Хибридният генератор е автоматично изпитателно място, на което устройства за защита на проводници за данни може да бъдат изпитани съгласно EN 61643-21. Изследвания на съединителни механизми: Провежда се импулсен ток през антенна конструкция, която създава смущаващо поле. В това смущаващо поле се измерва подаването на енергия от смущаващи напрежения в даден кабел при отчитане на различни видове полагане. При това се изследва въздействието на екранирането на кабелоносещи системи и системи електроинсталационни канали.