close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Това е OБO

Принципът "ОБО"

ОБО - нашето име казва всичкон

До 1952 г. не съществуваха колебания - ако трябва да се използва дюбел, преди това е нужно да се пробие отвор на съответното място. Никой не поставяше това под съмнение. Само един инженер на ОБО не беше доволен от този факт. Той изобрети метален дюбел, който благодарение на особената си конструкция можеше да бъде забит директно в стената.

От този момент нататък нашият новаторски дух получи своето име: ОБО - без пробиване. Това осигури значително улеснение за всички монтажници.

От момента на това изобретение измина повече от половин век. А новаторският дух остана: Нашите инженери продължават да работят постоянно в посока на изобретяване на нови продукти, както и да усъвършенстват съществуващите с цел да улеснят и направят по-ефективна работата на монтажниците. ОБО е марка. ОБО означава изискване към постоянното усъвършенстване на продукти.

Примери за постоянни иновации във всички продуктови насоки: