close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Това е OБO
  • Фирмата

    Протичане на ток. Прехвърляне на данни. Контрол над енергията.

    Познайте какво движи нашето предприятие. Как свързваме нашите висококачествени продукти към иновативни системи. Как нашите мрежови решения създават електротехническата инфраструктура на сградите при най-различни проекти по целия свят.