close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Това е OБO

По целия свят: 3 000 служители. Повече от 60 държави. 40 дъщерни предприятия.

Ценностите на нашето предприятие се пренасят чрез последователната близост до клиента. Близост до клиента за нас означава: Когато и да се отварят граници и да възникват нови пазари, ние сме там. Тази регионална близост се е възнаградила до днес: OБO присъства с повече от 3 000 служители в повече от 60 държави на всички континенти.