close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Това е OБO

Традиция и иновация

Тясна връзка

Същността на нашия успех се базира върху взаимност, пълно доверие и ангажираност на нашите сътрудници, доставчици и клиенти. Като собственици, ние държим на тази тясна връзка. Тя е мярката за нашето действие и трябва да се приема и търси от всички служители.

THINK CONNECTED.

Основен ключ за успеха на OБO е последователната непрекъсната насоченост към специфичните изисквания на нашите клиенти. Нашата цел: Продукти и системи, с които нашите клиенти работят с удоволствие и с които постигат успехи.

Обещанието на нашата търговска марка „Think connected“ е нашият ясен сигнал, че ние сме дефинирали тази тясна връзка като централна компетентност и тя е залегнала в нашето предприятие. Само по този начин е възможно да се реагира бързо и гъвкаво на промените в потребностите и на променящите се пазари.