close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

"BET"-тестов център (БЕТ)

Изпитание на елементи за мълниезащита

Стандартизирано изпитание на компоненти за мълниезащита

  • Метални свързващи детайли като съединители, присъединителни и прехвърлящи детайли, разпънки, както и шини за изравняване на потенциали в мълниезащитни системи трябва да бъдат изпитани съгласно EN 50164-1 "Мълниезащитни елементи – част 1: Изисквания към свързващи детайли". В назования стандарт за метод на изпитания се регламентират фиксирани схеми на изпитания. (фиг. 4)
  • Мълниезащитни елементи трябва да се класифицират съгласно тяхната поносимост към ток от мълния: Клас H за високо натоварване/100 kA, 50 As, 2,5 MA²s ток от мълния и клас N за нормално натоварване/50 kA, 25 As, 0,63 MA²s ток от мълния
  • Преди натоварването с ток от мълния е необходимо кондициониране / стареене чрез третиране със солена мъгла и влажна, съдържаща сяра атмосфера. В специалния случай на елементи от медна сплав със съдържание на мед < 80 % е необходимо допълнително третиране с амонячна атмосфера.
  • След кондициониране / стареене се извършва изпитание на тока от мълния с 3 импулса ток от мълния съгласно клас изпитания H с 100 kA или N с 50 kA.
  • В края на изпитанието с ток от мълния тестваните образци не трябва да имат повреди. Електрическото преходно съпротивление на мястото на свързване не трябва да превишава стойността 1 mΩ, а в специален случай на благородна стомана стойността 2,5 mΩ. Освен това въртящият момент на отслояване на винтови съединения не трябва да превишава 0,25 от стойността на въртящия момент на привличане респ. 1,5-кратната стойност на въртящия момент на привличане.
  • След успешно изпитание резултатите се документират и се представят в протокол от изпитанията. Мълниезащитният елемент получава BET-знак за тестване съгласно своя клас изпитания Стандартизирани изпитанияна мълниезащитни елементи