close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

"BET"-тестов център (БЕТ)

Оферта за изпитание и тестово оборудване

Може да се извършат следните стандартизирани изпитания:

 • Елементи за мълниезащита съгласно EN 50164-1
 • Разделителни искрови разрядници съгласно EN 50164-3
 • Устройства за защита от пренапрежение съгласно EN 61643-11
 • Защитни устройства за проводници за данни съгласно EN 61643-21
 • Кабелоносещи системи съгласно EN 61537
 • Системи електроинсталационни канали съгласно EN 50085-1
 • Свързващи кутии и корпуси съгласно EN 60670-1 и -22
 • Екологично изпитание съгласно EN ISO 9227 (неутрално изпитание за постоянно разпръскване на солена мъгла)
 • Екологично изпитание съгласно EN 60068-2-52 (циклично изпитание на разпръскване на солена мъгла)
 • Екологично изпитание съгласно EN ISO 6988 (SO2 изпитание за замърсяващ газ)
 • IP клас на защита съгласно EN 60592
 • Устойчивост на скъсване съгласно EN 10002-1

Конкретни изисквания и изпитания на клиента, които не са покрити от стандарти, също може да се изпитат до следните параметри:

 • Импулси ток от мълния до 200 kA, 100 As и 10 MA²s
 • Импулси ударен ток до 200 kA 8/20
 • Комбинирани удари до 20 kV 1,2/50 и 10 kA 8/20 (Ri 2 Ω)
 • Комбинирани удари до 10 kV 10/700 и 250 A 5/300 (Ri 40 Ω)
 • Комбинирани удари до 1 kV 10/1000 и 90 A 10/1000 (Ri 10 Ω)
 • Съоръжение съпровождащ ток 255 V, 50 Hz, до 3 kA
 • Изолационно измерване до 5 kV AC, 50 Hz
 • Изолационно измерване до 6 kV DC
 • Измервания за проводимост до 63 A, 50 Hz
 • Изпитание за натоварване на кабелоносещи системи до 10 m до 70 kN
 • Устойчивост на опън и натиск до 100 kN