close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Това е OБO

Производствена компетентност: Най-модерни промишлени предприятия и непрекъснато оптимизиране на процесите за първокласни продукти

  • Gallery

Прозрачност и ефективност

Ние се стремим към възможно най-голяма прозрачност за нашите служители и клиенти. Регулярно всички цели, процеси и данни в предприятието биват анализирани, обобщени и при необходимост се оптимизирани. Непрестанното развитие и модернизиране на нашето промишлено оборудване е фундаментът на нашия успех.

Гъвкавост и продуктивност

Ние непрекъснато търсим възможности да оптимизираме производствените процеси. Всеки служител на OБO в производството допринася за развитието на предприятието със своето ноу-хау.  Тясната специализация на производството и високата степен на автоматизиране на процесите позволяват гъвкавост и ефективност при ясно сегментиране на производствените цикли.