close

Възможно е да се намирате в неправилната интернет-страница на ОБО Беттерманн. Имате възможност да изберете следните локални варианти:

Това е OБO

Партньорство: тясна връзка с клиентите означава за нас: в думи и дела да бъдем там, когато и където има нужда от нас

Близост и доверие

Приятелското отношение, надеждността и компетентността допринасят за добрия прием, доверието и дълготрайното сътрудничество. Основа на тези общи ценности е последователното ориентиране на нашето предприятие към желанията и изискванията на нашите клиенти. Главна позиция за нас заема тясното партньорство с нашите клиенти. За да го оптимизираме, тръгваме по нови пътища.

Съвет и съдействие

Ние сме тук, когато се нуждаете от нас. Имате въпроси относно нашите продукти? Необходима Ви е помощ при монтажа ? Нуждаете се от подпомагане при планиране на сложни проекти? Нашите служители Ви подкрепят във всяка фаза на проекта. Независимо къде се нуждаете от нашата помощ. С непрекъснатото подобряване на нашата поддръжка във всяка фаза на съвместната работа, ние полагаме основния камък за истинско партньорство.

Бързина и надеждност

Оптимизираните процеси и прецизната логистика допринасят за това продуктите на ОБО да са навсякъде по света, в точното време, на точното място. При големи проекти ние предлагаме всестранна подкрепа от планирането до монтажа.